Skip to main content

Ondernemingsgegevens 
Sweet Coffee Group BV 
Grote Markt 18 B2.2

3500 Hasselt 

BE 0679875869
info@sweet-coffee.be 
Tel 011262650

Algemene bepalingen

De webwinkel van Sweet Coffee Group BV met maatschappelijke zetel aan de Grote Markt 18 B2.2 in Hasselt, biedt haar klanten de mogelijkheid om kadobonnen te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (‘Klant’) bij Sweet Coffee.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Sweet Coffee houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sweet Coffee aanvaard zijn.

Voorwaarden

 1. Prijzen zijn voor levering exclusief transportkosten, tenzij anders overeengekomen
 2. Kosten van transport zijn ten laste van de koper, tenzij anders overeengekomen
 3. Afhankelijk van het soort goederen en orderbedrag, houden wij ons het recht voor om afhandelingskosten en/of administratiekosten in rekening te brengen
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat de betaling met eventuele interesten door de koper heeft plaatsgevonden
 5. De verkoper is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de verkoper liggen
 6. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige eis tot schadevergoeding door koper, welke voortvloeit uit vertraging van levertijd
 7. Offertes zijn geldig tot 30 dagen tenzij anders vermeld
 8. De verkoper behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan de prijzen indien dit noodzakelijk blijkt
 9. Betalingstermijn is netto 8 dagen na datum van rekening. Na de 8ste dag kunnen interesten en incassokosten in rekening gebracht worden
 10. Klachten van de koper kunnen slechts geaccepteerd worden binnen 14 dagen na levering en na schriftelijk de verkoper op de hoogte te hebben gebracht van de schade. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige eis tot schade door koper, welke voortkomt uit onvoldoende controle op de geleverde goederen bij ontvangst door de koper
 11. Levering van goederen geschiedt conform de voorwaarden, zoals vermeld in de offerte of prijslijst
 12. Alle conflicten zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van Hasselt
 13. Indien de voorwaarden voor verkoop van derden worden opgenomen in de verkoopsvoorwaarden dan zullen deze ook van toepassing zijn. Dit is het geval bij rechtstreekse levering
 14. Verbeteringen en aanpassingen van de producten zijn voorbehouden
 15. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade in geval van overmacht
 16. De leveringstermijnen worden enkel onder vorm van inlichtingen verstrekt en zullen niet bindend zijn tenzij overeengekomen